Om

Utbildad vid Gerlesborgs konstskola, 2004-2007
Senaste separatutställning, Lysekils konsthall, januari 2020
Finns representerad på Lysekils kommunhus samt Lysekils stadsbibliotek.
CV

Cecilia Lindstrand

Instagram @ArtByCeciliaL